Föreningspotten

Distriktsstyrelsen har, efter beslut från distriktsårsmötet, ett uppdrag att fördela medel till IOGT-NTO föreningarna som ingår i IOGT-NTO Sydost. Detta görs genom en särskilt inrättad utvecklingspott som vi valt att kalla Föreningspotten. För att ta del av potten krävs att din förening eller nätverk skapar ett projekt och ansöker genom länken längre ned på denna sida.

Stödet skall syfta till att
  • Utveckla föreningens verksamhet
  • Öka medlemsengagemanget
  • Rekrytera nya medlemar
  • Nya verksamhetsformer och sätt att utveckla IOGT-NTO prioriteras särskilt
Kriterier

För att kunna ta del av föreningspotten måste följande kriterier uppfyllas innan ansökan behandlas.

  • Sökande IOGT-NTO-förening skall ha haft årsmöte enligt stadgarna och styrelsen skall ha fått ansvarsfrihet för föregående års verksamhet. Föreningen ska ha skickat in årsrapport för 2022.
  • Föreningen ska vid tiden för ansökan ha minst 5 betalande medlemmar och mer än hälften av föreningens medlemmar skall vara betalande medlemmar. Distriktsstyrelsen kan besluta om avsteg om stödet syftar till återstart av en vilande förening eller liknande. 
  • Ansökan ska vara inlämnad senast 1 månad före tänkt start av verksamheten. Ansökningstiden är löpande under året.
  • Förening måste redovisa tidigare beviljade bidrag innan ansökan kan göras om nytt bidrag.

FULLSTÄNDIGA VILLKOR

ANSÖKNINGSFORMULÄR REDOVISNINGSFORMULÄR

Frågor

Om du har frågor om föreningspotten eller behöver hjälp med din ansökan, kontakta styrelsen.