Ansökan föreningspotten

Ansökan till föreningspotten för föreningar och nätverk i Sydost
  • För utbetalning av ev. bidrag
  • Beskriv verksamheten, med egna ord och vad pengarna skall användas till
  • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
  • Utgifter och inkomster, ange egeninsats så som egna pengar, ideell tid, lokalkostnad eller liknande