Medborgarförslag

Medborgarförslag är ett demokratiskt verktyg som gör att du som medborgare kan lämna in idéer och förslag till politikerna där du är folkbokförd. Många Sveriges kommuner och ungefär hälften av regionerna har infört medborgarförslag. Kolla upp hur det fungerar i din kommun eller region!

Du behöver vara folkbokförd i den kommun där du lämnar in medborgarförslaget. Det gäller även barn och ungdomar som inte har fyllt 18 år och personer med utländsk bakgrund som ännu inte fått kommunal rösträtt. Föreningar, organisationer eller sammanslutningar av annat slag får inte lämna medborgarförslag.

Förslaget ska handla om sådant som kommunen genom kommunfullmäktige eller till exempel en nämnd ansvarar för, till exempel skola, kultur- och fritidsverksamhet, äldre- och handikappomsorg, parker, idrottsanläggningar, gång- och cykelvägar med mera. Medborgarförslaget får inte handla om myndighetsutövning mot enskild (till exempel beviljande av bygglov eller ekonomiskt bistånd) eller personärenden.

Tips när du skriver du medborgarförslag:

 • ditt mejl eller brev med förslag vara märkt med ”Medborgarförslag”
 • namn, adress, telefonnummer och mejladress stå med
 • var noga med att kolla upp hur din kommun tar emot medborgarförslag så du skickar in det på rätt sätt
 • ett konkret förslag som kommunfullmäktige kan ta ställning till
 • endast ett ämne
 • var konkret i det du föreslår till exempel
 • var konstruktiv, positiv, uppmuntrande och vänlig
 • använd befintliga formuleringar till exempel i handlingsplaner, från kommunens hemsida eller olika offentliga beslutsunderlag
 • få flera personer att skriva under ditt förslag
 • skapa opinion för ditt förslag genom media, sociala medier och så vidare

Exempel på teman

 • Använd Junis kommunrapport som underlag och ge ett konkret förslag på hur just din kommun bättre kan nå fler barn som växer upp i familjer med missbruk
 • Undersök fritidsgårdarnas öppettider i er kommun, kanske har dessa inte öppet under storhelger eller andra tider då många ungdomar är lediga?
 • ANDTS-samordnare (finns det ett strategisk/praktiskt arbete?)

Två exempel på hur medborgarförslag kan hanteras i den kommunala strukturen:

Allmänhetens frågestunder

Många kommuner erbjuder möjlighet för allmänheten att ställa frågor om den kommunala verksamheten i samband med kommunfullmäktiges möten, ibland är det också möjligt vid nämnder och kommunstyrelse att ställa frågor. Undersök hur det fungerar i din kommun och till vilka instanser det är möjligt att ställa frågor. Det vanligaste är att det genomförs frågestunder några gånger per år och att frågorna behöver skickas in i förväg.

Att tänka på:

 • Frågan behöver ofta skickas in skriftligt i förväg.
 • Om du ska skicka in din fråga skriftligt behöver både bakgrund och fråga vara kortfattade.
 • Ibland förväntas du läsa upp din fråga på aktuellt nämnd möte, se till att du kan delta och läsa upp din fråga.

På din kommuns hemsida finns instruktioner för hur du ställer din fråga.

Tips

 • Ge en kort saklig bakgrund till din fråga
 • Ställ en konkret fråga som är möjlig att på en kortare stund svara på
 • Var positiv i tonen