OM IOGT-NTO

IOGT-NTO är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation och folkrörelse. Vi har nära 27 000 medlemmar, fördelade på 400 lokalföreningar över hela landet. Vår verksamhet vilar på nykter grund och går ut på att stärka demokrati och solidaritet.

Genom våra verksamheter och vårt påverkansarbete utmanar vi den rådande normen – som förutsätter att alla vuxna dricker alkohol – och inspirerar till en hälsosam och drogfri livsstil.

Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.

IOGT-NTO Sydosts geografiska område är Småland, Östergötland, samt de två öarna Öland och Gotland. Distriktet består av cirka 140 föreningar och 3800 medlemmar.