Redovisningsformulär föreningspotten

Här redovisar du det bidrag du fått genom föreningspotten
  • T.ex. gick det som ni tänkt, något som kunde gjorts annorlunda? Tar ni med er någon lärdom från projektet? Har projektet generat nya medlemmar? osv.
  • Redovisa bidraget och projektets ekonomi. Inkomster-utgifter=resultat