Föreningar på Gotland

Här följer de aktiva föreningar som idag finns registrerade på Gotland.

IOGT-NTO Oskars Minne
Visby
Kontakt: oskars.minne@iogt.se
Ann-Marie Engström, 0739-78 30 62
Markus Strömbom, 070-25 50 946

IOGT-NTO Heimdall (Sudrets kamratstödsförening)
Hemse
Kontakt: René Johansson, 070-78 69 700
Christer Magnusson, 070-144 16 00

IOGT-NTO Ansgarius
Klintehamn
Kontakt: Barbro Hällbom, 076-222 60 33