Valmöte IOGT-NTO Sydost!

Inför kongressen 2021 råder nya förutsättningar; vi kommer genomföra vår kongress på digitala plattformar och distriktsombud väljs för första gången via valmöten. Till valmötet väljer varje förening ombud (som till ett vanligt årsmöte).
Valmötet för IOGT-NTO Sydost genomförs digitalt den 25 mars kl18.30

Anmälan till valmötet skall vara gjord senast den 8 mars.

På ert årsmöte väljer ni ombud till valmötet, i enlighet med stadgarna:

“Föreningsårsmötet väljer ombud och ersättare till distriktsårsmötet. Beräkningen av det antal ombud föreningen har rätt till grundar sig på föreningens antal betalande och avgiftsbefriade registrerade medlemmar den 31 december föregående år. Föreningen har rätt till två ombud. Om föreningen har fler än femtio medlemmar har den rätt till ytterligare ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver de första femtio.”

 

Anmälan valmöte

Här anmäler du föreningens ombud till valmötet 2021. Antal ombud ni väljer regleras i stadgarna baserat på medlemsantal.
  • Ange namn och epost adress
  • Ange namn och epost adress
  • Ange namn och epost adress
  • Ange namn och epost adress
  • Ange namn och epost adress
Datum 25 mar 2021
Tid 18.30