Vill du vara kongressombud för IOGT-NTO Sydost?

På distriktets digitala valmöte den 2 april valdes 16 ombud till IOGT-NTO:s kongress. Du kan se vilka som valdes i utdraget från protokollet nedan.

Tyvärr har några av ombuden fått förhinder. Är du intresserad av att vara ombud för IOGT-NTO Sydost på IOGT-NTO:s kongress?

Kontakta distriktsstyrelsen!
Hör av dig via e-post: [email protected]

Protokollsutdrag från IOGT-NTO Sydosts valmöte den 2 april 2023:

§9 Val av ombud och ersättare till kongressen 2023
Ann-Marie Engström från valberedningen föredrog förslagen till ombud.

Beslutades att
– till ombud för distrikt Sydost välja
Max Ås, Gunvor Nygren, Urban Nilsson, Jim Gustafsson, Peter Olsson, Patrik Lindström, Camilla Gunnarsson, Per-Åke Andersson, Karl Ferling, Johanna Lindsköld, Anette Prim, Ninnie Johansson, Lasse Kårehed, Markus Strömbom och Anne-Maj Björnholm
– uppdra åt distriktsstyrelsen att utse ersättare.