Kallelse till Valmöte 2023

Distrikt Sydost kallar ombud och ersättare till distriktets digitala valmöte.
Datum: 2 APRIL
Tidpunkt: KL. 15.00
Plats: Det kommer att vara ett digitalt möte på Teams. Alla som anmäler sig kommer att få en länk till mötet.

Vad behandlas på Valmötet?

På Valmötet kommer vi att göra följande:

  • välja ombud till IOGT-NTO:s Kongress
  • välja ombud till folkhögskolestämman.
  • välja ombud till NBV:s årsmöten.
  • utse ombud till Kronobergshed.
  • utse ombud till ett antal länsnykterhetsförbund.

Anmälan:

Anmälan vill vi ha senast den 27 mars. Anmäl dig via formuläret här nedanför:

Sista dag för anmälan var 27 mars. Vänligen kontakta Distriktsstyrelsen på [email protected] om du har frågor!