Välkommen till David i Mjölby

Logen David i Mjölby drivs av lokalförening 214 David av IOGT-NTO. Vi erbjuder lokaler till föreningsverksamhet och allmänna samlingslokaler.

Lokalen är tillgänglighetsanpassad med toalett och ramp. NBV är en fast hyresgäst som bedriver mycket verksamhet i byggnaden.

Adress: Parkgatan 9, 59551 Mjölby.
Kontakt: Per-Åke Andersson (070-850 59 15), Thomas Forss (072-548 43 36)

Den gamla godtemplargården på Parkgatan i Mjölby pumpar av liv. Studieförbundet NBV har exempelvis tio streetdance-grupper i lokalen fem kvällar i veckan. Totalt är det 80 barn och ungdomar som dansar här varje vecka och varje termin tillkommer nya grupper. Deltagarna är från sex år och upp till övre tonåren.

Här arrangerades också första turnéstoppet i IOGT-NTO Sydosts Öppen Scen Turnén hösten 2021.