Samlingslokaler i Kronoberg

Här följer de samlingslokaler som idag finns i Kronoberg.
OBS, listan uppdateras löpande.

Kronobergshed (Kursgård och vandrarhem)
Moheda
Kontakt: http://www.kronobergshed.com/
Anläggningen ägs och drivs av IOGT-NTO-rörelsen i Kronobergs län samt IOGT-NTO Sydost.