Tidig upptäckt

I kedjan från ett hälsofrämjande arbete och förebyggande insatser till tidig upptäckt och tidiga insatser är många aktörer inblandade. Det finns en hel del system, kompetens och resurser på plats, men ändå når vi inte alltid hela vägen i vår praktiska tillämpning. Varför är det så? Sara Heine har skrivit en rapport kring tidig upptäckt och berättar både om glappen i systemen, men ger också goda exempel på när samverkan fungerar.

Föreläsare: Sara Heine, Narkotikapolitiskt center

Praktisk information
Onsdag 29 november
Föreläsningen ges vid två tillfällen

  • Klockan 12.00
  • Klockan 19.00

Anmäl dig här senast 28 november
Ladda ner inbjudan i här.

Alla föreläsningar ges i samarbete med NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet).