Skicka in föreningens årsrapport senast 30 april!

Kom ihåg att skicka in din förenings årsrapport innan april månad är förbi, för att föreningen ska få del av det föreningsbidrag som förbundet betalar ut under sommaren. Vid frågor eller behov av hjälp kan du kontakta distriktets verksamhetsutvecklare.

Alla föreningar inom IOGT-NTO ska årligen skicka in årsrapport för att få föreningsbidrag och information från förbundet. I årsrapporten redovisas bland annat föreningens verksamhetsort, bankuppgifter, hemsida, besöksadress och inte minst föreningens valda styrelse, revisorer, valberedning, personal och andra uppdrag.

50 kr per betalande medlem 2021-12-31 betalas ut av förbundet under sommaren till föreningar som genomför årsmöte och skickar in sin årsrapport senast 30 april 2022. Föreningen måste också ha skickat in årsrapport för att ha möjlighet att söka pengar ur föreningspotten i Distrikt Sydost.

Årsrapporteringen görs med fördel direkt i medlemsregistret. Om föreningen inte har möjlighet att rapportera digitalt kan du höra av dig till distriktets verksamhetsutvecklare för hjälp.