Nyvalde distriktsordförande avslutade årsmötet med ett mycket engagerande tal.

UNFs tidigare förbundsordförande Max Ås är nyvald distriktsordförande i Sydost efter årsmötet 27 mars 2022.

Under söndagen den 27 mars hölls det digitala distriktsårsmötet för IOGT-NTO Sydost med sändning från Stora konferensrummet hos NBV i Jönköping. Ett 70-tal deltagare, ombud och ersättare från olika delar av distriktet anslöt digitalt via Teams. Mötesordförande på plats i Jönköping var Gunvor Nygren från Reftele, dagen till ära iförd folkdräkt från Västbo. Både den arbetsplan och budget som fastställdes av årsmötet, visar viljan till att få igång verksamheten igen efter att mycket av den fysiska verksamheten varit på sparlåga under pandemin.

Under årsmötet valdes Max Ås från Mullsjö till ny distriktsordförande. Han efterträder Emma Axelsson som varit ordförande sedan distrikten Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Östergötland och Gotland slogs ihop 2020. Max är trots sina unga 27 år en folkrörelseveteran med en gedigen meritlista. Han har bland annat varit förbundsordförande för UNF och arbetar till vardags som vikarierande förbundssekreterare för Vårdförbundet.

Nyvald viceordförande är Peter Olsson från Norrköping som tidigare suttit i distriktsstyrelsen för dåvarande Östergötlandsdistriktet. Till kassör omvaldes Markus Strömbom på Gotland och till sekreterare omvaldes Robert Rapakko från Mönsterås. Det blev även omval på ledamöterna Bodil Hansen i Eneryda och Emma Åverling i Vetlanda.

Nyvalde distriktsordföranden Max Ås lyfte under sitt avslutningstal fram vikten av en bredare rörelse för många, där vi tar tillvara på allas engagemang och låter det flöda i alla dess former. Han menade att vi är rörelse för familjen, men behöver också bli en rörelse för bonusfamiljen där det ska gå lika bra att engagera sig under perioder i livet men också att komma in i rörelsen senare i livet. Han pratade också om de krafter som utmanar det svenska alkoholmonopolet och de utmaningar som han ser framöver i och med förändrade resurser.

Den nya styrelsen känner ett oerhört engagemang och hoppas kunna ta det vidare tillsammans med medlemmarna.