IOGT-NTO:s förbundsordförande Lucas Nilsson kommer måndag 6 december till Östergötland för att diskutera Gårdsförsäljning med politiker från länet.

12 november 2020 beslutade regeringen att tillsätta en utredning om gårdsförsäljning av alkohol. Det är den tredje utredningen i ordningen trots att vi sedan tidigare vet att det allvarligt hotar Systembolagets monopol, vår restriktiva alkoholpolitik och folkhälsan. Senast den 7 december 2021 skall utredningen presenteras.

Därför bjuder vi måndag 6:e december in politiker och tjänstemän i Östergötland till seminarium där IOGT-NTO:s förbundsordförande Lucas Nilsson diskuterar konceptet gårdsförsäljning av alkohol. Vad innebär egentligen gårdsförsäljning? Vem driver frågan och hur skulle det påverka oss i Östergötland?

Det fanns från början två olika seminarier att välja på. Dagen börjar med frukostseminarium hos Kamratstödet på Stengatan 4 i Linköping klockan 09:00-11:00. Därefter skulle det vara lunchseminarium klockan 12:00-14:00 i IOGT-NTOs lokal på Parkgatan 9 i Mjölby, men det är inställt på grund av för få anmälda. Istället planeras för höstkampanj på stan i Mjölby på eftermiddagen.

Seminarierna kostnadsfria och arrangeras av IOGT-NTO i samverkan med Östergötlands läns nykterhetsförbund och studieförbundet NBV.

Kontakt och frågor
Anders Karlsson
Teamchef IOGT-NTO Distrikt Sydost telefon: 073-372 62 33

Rossar Svenneling Vestin
Verksamhetsutvecklare IOGT-NTO Distrikt Sydost telefon: 073-060 43 11

Mejl till Distriktet: [email protected]