Engagera dig!

Inom IOGT-NTO finns det många olika sätt att engagera dig som medlem. Ett enkelt sätt här hos oss i Sydost att bidra med något konkret är att engagera dig i ett nätverk. Nätverk är löst strukturerade intressegrupper. Idag finns 3 aktiva nätverk som det går bra att engagera sig i,  det går också bra att vara med och starta upp fler nätverk om du önskar att bidra och hitta en kanal för ditt engagemang.

Drogpolitiskt nätverk
Det drogpolitiska nätverket arbetar med att utföra, planera och strukturera aktiviteter, kampanjer och verksamhet inom det alkohol och drogpolitiska området. Är du intresserad av att lära dig mer om eller engagera dig inom IOGT-NTO:s alkohol och drogpolitiska arbetet är detta nätverk en ypperlig möjlighet!
Är du intresserad? Kontakta Anders Karlsson, [email protected] eller 0733 72 62 33

Media nätverk
Är du intresserad av sociala medier, kommunikation och webb så är detta helt rätt nätverk för dig. Nätverket arbetar med digital kommunikation inom IOGT-NTO Sydost, med allt ifrån att sköta och uppdatera våra sociala medier, bygga vår hemsida och mycket annat.
Kan du bidra till media nätverket? Kontakta Marcus Nilsson, [email protected], 0733 83 83 30

Fastighets nätverk
IOGT-NTO har en stark historia av att äga och förvalta fastigheter i form av förenings och samlingslokaler., men även hyreshus för att inbringa intäkter till rörelsen. I sydost äger IOGT-NTO ett stort antal fastigheter, oftast genom en byggnads eller lokalförening. Syftet med ett fastighetsnätverk är att samla nyckelpersoner med kompetens och intresse för fastighetsfrågor för att kunna finnas som stöd när frågor uppkommer kring våra olika fastigheter.
Är du intresserad av eller besitter en särskild kunskap kring fastighetsfrågor? Kontakta Hugo Hermansson, [email protected], 0733 72 62 64

Har du ett annat intresse eller kunskap?
Om du har ett intresse eller kunskap kring något annat och vill vara med och bidra till IOGT-NTO:s utveckling med ditt intresse eller kunskap hjälper vi dig gärna att inträtta ett nätverk med andra intresserade. Kontakta [email protected] eller 0733 72 62 33