Sydosts första styrelse vald

IOGT-NTO beslutade på kongressen 2019 att dåvarande 23 distrikt skulle bli 8 vid årskiftet 2019/2020. För de 3 Smålandsdistrikten, Östergötland och Gotland innebar beslutet att gå ihop och bilda IOGT-NTO Sydost. Efter en lång vår och 3 distriktsårsmöten är nu den första styrelsen vald.

Den nya styrelsen är sammansatt enligt följande:

Ordförande: 
Emma Axelsson
Vice ordförande:
Lisa Hallingström
Sekreterare:
Robert Rapakko
Kassör:
Samir Jusicic
Ledamöter:
Markus Strömbom
Bodil Hansen
Mariam Cawale
Emma Åverling
Jimmy Alexandersson

Den nya styrelsens kontaktuppgifter finner du här

Kontaktuppgifter styrelsen